استانداری، خرسون اوکراین از شرکت های ایرانی  برای حضور در یازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی کشاورزی با عنوان «Agroport 2019» دعوت می کند.

این نمایشگاه از تاریخ 20-18 جولای 2019 در خرسون برگزار خواهد شد. 

برای اطلاعات بیشتر به سایت https://agroport.ua/en/ مراجعه کنید.