سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

poster min

🍃"کنفرانس سالانه شورای جهانی مغزجات و خشکبار (INC)"
۴ تا ۶ خرداد ۱۴۰۰

📌اهم موارد مطرح شده در پنل پسته:

‏- پیش‌بینی جمع ماندهٔ پایان سال و محصول جدید برای پسته ایران: ۱۵۰ هزار تن

- تخمین سهم ارقام تجاری محصول سال جدید پستۀ ایران:
احمدآقایی: ۳۶٪
فندقی: ۳۲٪
کله‌قوچی: ۱۷٪
اکبری: ۱۵٪

‏- پیش‌بینی جمع ماندهٔ پایان سال و محصول جدید برای پسته آمریکا: ۵۲۰ هزار تن

‏- افزایش ۵ تا ۷ درصدی سالانۀ سطح زیرکشت پسته آمریکا

‏- سطح زیرکشت غیردیم بارور پسته در اسپانیا: ۱۵ هزار هکتار

‏- افزایش سالانهٔ سطح زیرکشت غیردیم پسته در اسپانیا: حدود 2500 هکتار

‏- تمرکز صنعت پسته اسپانیا بر تولید ارگانیک

- پیشنهاد نمایندهٔ ایران برای همکاری صنعت پستهٔ دنیا در چارچوب کُدِکس برای اصلاح حدود مجاز باقیمانده سموم براساس منطق علمی