هجدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی، بسته بندی و ماشین آلات وابسته اصفهان از 2۸ مهر الی ۱ آبان ۱۴۰۰ در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار می گردد.

 

                                                          Isfahan food fair 1400