دستورالعمل و ضوابط اجرایی مصوبه بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی صادر کنندگان

بند های این دستور العمل به شرح زیر است

1- به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور صادرکنندگان کالا مکلفند در ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵%) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB با FCA با EXW کالا) به یکی از شکل‌های زیر با ترکیبی از آنها استفاده نمایند. (۵٪) باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود.

الف- واردات در مقابل صادرات

 ب- پرداخت بدهی ارزی خود

پ- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی های مجاز

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها

تبصره ۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره ۲- وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های (الف)، (ب) و (پ) برسد.

تبصره 3- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی «سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد

٢- شرکتهای دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.

تبصره- فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل (۸۰%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.

٣- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند

۴- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۵- اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

۶- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

۷- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می‌باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (ب) بند (۱) ندارند.

۸- آن دسته از صادراتی که در چهارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می‌شوند. مشمول این دستورالعمل نمیباشند.

9- بانک‌ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

۱۰- بانک‌ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

۱۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

۱۲- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می‌گردد


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت