اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در طی نامه ای به تشکل های وابسته به اتاق ایران را مطلع نموده است که به منظور حمایت معنوی، طبق ضوابط جهت استفاده از نام و نشان اتاق ایران (لوگو) ضروری است که تشکل مربوطه اقدام به اخذ مجوز نماید. 

به طور معمول در این خصوص پس از دریافت درخواست از سوی مجموعه های وابسته وغیر وابسته و انجام بررسی های لازم تصمیم گیری می گردد.

در پاره ای موارد گزارش شده است که لوگوی اتاق ایران بدون انجام هماهنگی و اخذ مجوز مربوطه در کارت های ویزیت و سربرگ های برخی از تشکل ها و یا موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته است. این امر علاوه بر ایجاد شبه، تبعات حقوقی نیز برای اتاق ایران در برداشته است.

استفاده از نام و نشان(لوگوی) اتاق ایران در هر موردی بدون اخذ مجوز مربوطه اکیدا ممنوع بوده و عواقب حقوقی آن نیز متوجه استفاده کننده آن خواهد بود.


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت