اتاق بازرگانی دو سامانه « پایش قوانین و مقررات مخل کسب و کار» و « سامانه پایش قوانین فسادزا» را راه اندازی کرده است. این سامانه ها با هدف شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران به صورت فصلی و سالانه و انعکاس آن به سیاستگذاران برای اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور است. در این آمار گیری فعالان اقتصادی از مجموعه واحد های تحت پوشش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به طور تصادفی انتخاب و سوالات پرسشنامه این آمارگیری پاسخ خواهند داد.. 

برای دستیابی به عملکرد موثر و قابل دفاع این سامانه و به منظور مشارکت تمامی ذی‌نفعان اتاق ایران در شناسایی و معرفی قوانین و مقررات فسادزا و مخل محیط کسب و کار لازم می باشد.

این سامانه ها از طریق نشانی اینترنتی http://bdr.chambertrust.ir  قابل بهره برداری می باشد.


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت