گالری تصاویر

INC آکادمی

DSC_0010
بسته دوره آموزشی
DSC_0024

بازدید از کارخانه شیرینی سازی لا فورتالزا - روز اول

DSC_0110
عکس دست جمعی گروه آکادمی بعد از بازدید از کارخانه فرآوری بادام آلمریا - اسپانیا - روز دوم
DSC_0079
بازدید از باغ پسته شرکت بورخس - روز دوم - اسپانیا
DSC_0078
بازدید از باغ پسته شرکت بورخس- درخت پسته پیترز
DSC_0071
بازدید از باغ پسته شرکت بورخس - روز دوم- اسپانیا
DSC_4096
کلاس اصول مدیریت استراتژیک - روز سوم
DSC_4301

کلاس اصول مذاکرات تجاری - روز سوم

INC آکادمی

عکس دست جمعی گروه آکادمی- در پایان دوره

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9