گالری تصاویر

سومین گردهمایی انجمن پسته ایران- جزیره کیش، اسفند 1394