گالری تصاویر

تور تخصصی کرمان - بازدید تیم کمیسیون کشاورزی قم - شهریور97

IMG_2235
ماشین آلات کشاورزی شرکت کشت و صنعت ایزدیاران سیرجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_2212
ماشین آلات کشاورزی شرکت کشت و صنعت ایزدیاران سیرجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_2199
باغ پسته شرکت کشت و صنعت ایزدیاران سیرجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_2101
توضیحات کارشناس باغ شرکت کشت و صنعت ایزدیاران سیرجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_2247
گفتگو با کارشناس باغ شرکت کشت و صنعت ایزدیاران سیرجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_2276

توضیحات مهندس رضایی، رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان - باغ پسته امیررضا خان قطبی - شهرستان سیرجان - استان کرمان -

IMG_2332

توضیحات حاج آقا نجف آبادی پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان و رئیس فرآوری و صادرات پسته جلال آباد

IMG_2362

توضیحات حاج آقا نجف آبادی پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان و رئیس فرآوری و صادرات پسته جلال آباد

IMG_2430
فرآوری و صادرات پسته جلال آباد - استان کرمان - شهریور97
IMG_2450
فرآوری و صادرات پسته جلال آباد - استان کرمان - شهریور97
IMG_3614

دیدار با هیأت رئیسه انجمن پسته ایران ، خانم فاطمه نظری و آقای قاسمعلیزاده ، دفتر شرکت امین پدیدار، شهرستان

IMG_3613

دیدار با هیأت رئیسه انجمن پسته ایران ، خانم فاطمه نظری و آقای قاسمعلیزاده ، دفتر شرکت امین پدیدار، شهرستان

IMG_3504
توضیحات مهندس صدرپور مدیر باغات پسته جوادیه فلاح - شهرستان رفسنجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_3560
گفت و گو با مهندس صدرپور مدیر باغات پسته جوادیه فلاح - شهرستان رفسنجان - استان کرمان - شهریور 97
IMG_2342
فرآوری و صادرات پسته جلال آباد - استان کرمان - شهریور97
IMG_3552
باغات پسته جوادیه فلاح - شهرستان رفسنجان - استان کرمان - شهریور 97
photo_2018-09-08_16-04-48
بازدید از ترمینال پسته خانواده نظری - شهرستان رفسنجان- استان کرمان- شهریور97
IMG_3587
ناهار در رستوران توکل به دعوت اتاق بازرگانی کرمان - شهرستان رفسنجان - استان کرمان - شهریور97
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18