گالری تصاویر

کنفرانس بین المللی آجیل های درختی چین - شهر ژوهای

IMG_1934
نمایشگاه و سالن همایش اجلاس بین المللی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای- کشور چین
IMG_1949
سخنرانان اجلاس بین المللی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای - کشور چین
IMG_1952
شرکت کنندگان اجلاس بین المللی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای - کشور چین
IMG_1958
آقای چنگ هونگ‌کی - رئیس انجمن مغزجات آجیلی چین - سخران اجلاس بین الملی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای - کشور چین
IMG_1975
غرفه های نمایشگاه جلاس بین المللی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای - کشور چین
IMG_1984

آقای راجر ژنگ - نماینده انجمن تولید کنندگان پسته آمریکا- سخنران اجلاس بین الملی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای - کشور

photo_2018-09-10_16-14-23
آقای ابوالفضل زارع نظری نماینده انجمن پسته ایران - سخران اجلاس بین الملی مغزجات آجیلی - شهر ژوهای - کشور چین
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7