گالری تصاویر

تور کشاورزی تخصصی آنتالیا

WhatsApp Image 2019-11-28 at 1.07.20 PM
روز دوم سفر - آبشارDüden Waterfalls
WhatsApp Image 2019-11-30 at 11.02.28 AM
روز آخر سفر - فرودگاه
WhatsApp Image 2019-12-06 at 6.52.02 PM
روز سوم سفر -گلخانه اورگانیک صیفی جات
WhatsApp Image 2019-12-06 at 6.52.19 PM(1)
روز سوم سفر -گلخانه اورگانیک صیفی جات
WhatsApp Image 2019-12-06 at 6.56.09 PM
روز چهارم - ورودی نمایشگاه گروتک آنتالیا
WhatsApp Image 2019-12-06 at 7.15.52 PM
روز سوم - تولیدکننده نهال پسته در گلخانه
WhatsApp Image 2019-12-06 at 7.50.18 PM
روز سوم – شرکت Grow Fide - پیوند هندوانه روی کدو
WhatsApp Image 2019-12-06 at 7.58.02 PM
روز سوم - شرکت Tropical Farm - پرورش حدود سی صد نوع میوه استوایی در گلخانه
WhatsApp Image 2019-12-07 at 3.21.03 PM
روز سوم - شرکت Maki Fide- تولید بذر و نهال
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9