گالری تصاویر

نمایشگاه آنوگا- کلن 2017

IMG_7083
پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا- غرفه انجمن پسته ایران -آقایان حسنی و محسن خندان، عضو انجمن پسته ایران
IMG_7090
پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا- غرفه شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه
IMG_7091
پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا- غرفه شرکت Hessan
IMG_7164

پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا
حضور آقایان (به ترتیب از راست) استیوداینر، محمدرضا صداقت، لیون
پلتس و خانم سحر

IMG_7157
پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا- ورودی نمایشگاه
IMG_7166

پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا
حضور آقایان (به ترتیب از راست) استیوداینر، محمدرضا صداقت، لیون
پلتس و حجت

IMG_7220
پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا - بازدیدکنندگان خارجی
IMG_7101
پاویون آمریکا - نمایشگاه آنوگا
IMG_7121
پاویون بلغارستان - نمایشگاه آنوگا
IMG_7126
پاویون ژاپن - نمایشگاه آنوگا
IMG_7135
پاویون ایران - نمایشگاه آنوگا- غرفه انجمن پسته ایران - پوستر تبلیغاتی
IMG_7139
نمایشگاه آنوگا - خروجی نمایشگاه آنوگا
IMG_7302
(INC)پاویون شورای جهانی خشکبار
IMG_7281
پاویون آمریکا - نمایشگاه آنوگا- غرفه شرکت بادام و پسته واندرفول
IMG_7288
پاویون آمریکا - نمایشگاه آنوگا
IMG_7290
پاویون آمریکا - نمایشگاه آنوگا- غرفه اتحادیه بادام استرلیا
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16