مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان اذعان کرد:
اثربخشی نیترات کلسیم بیشتر است


با شروع فصل بهار بر آن شدیم تا در خصوص عارضه ای که ممکن است مجدداً روی بنماید، سراغ مهندس حسین رضایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان برویم. وی در خصوص عارضه لکه پوست استخوانی توضیحاتی ارائه نمود که در ادامه با آن آشنا می شوید...