takhmin1

 با تکمیل آمار صادرات پسته کشور در مهرماه 90 برای سال محصولی90-89 (دوره مهر 89 تا پایان شهریور 90)، انجمن پسته ایران نسبت به بازبینی تخمین قبلی خود از میزان تولید پسته خشک در پوست برای محصول 89 اقدام نمود. بر اساس آخرین گزارش مشترک کمیسیون های باغبانی و بازرگانی، میزان تولید پسته خشک در پوست در سال 89 برابر با 216 هزار تن بوده است.
این میزان تولید نسبت به پیش بینی قبل از برداشت انجمن در تیرماه 89 در مورد محصول سال مزبور، تنها 3 درصد خطا دارد که بیانگر دقت قابل توجه پیش بینی انجمن در خصوص میزان تولید می باشد. در اواخر بهار 89 و همچنین مجدداً در پاییز 89 و پس از پایان فصل برداشت، انجمن پسته ایران میزان تولید پسته خشک کشور را 210 هزار تن اعلام نمود که با انتشار و تکمیل آمار صادرات 12 ماهانه پسته در مهرماه 90، این پیش بینی اصلاح و میزان تولید معادل 216 هزار تن تخمین زده شد. گزارش انجمن پسته ایران نشان می دهد که از کل تولید پسته کشور در سال محصولی 90-89، میزان 162 هزار تن به صادرات و 36 هزار تن به مصرف داخلی اختصاص یافته است. با توجه به 18 هزار تن ضایعات پوست ناشی از صادرات مغز پسته و مغز سبز پسته و مقدار تخمینی8 هزار تن موجودی انبار ابتدای دوره، عملاً 8 هزار تن از محصول سال 89 به عنوان موجودی انبار ابتدای دوره، به سال تجاری پیش رو منتقل گشته است.
بررسی سابقه پیش بینی های انجمن پسته از میزان تولید پسته کشور در دوره 9 ساله 1381 تا 1389 مطابق جدول زیر نشان می دهد که به جز سال های 1382 و 1387 که خطای پیش بینی قبل از برداشت نسبت به تخمین نهایی پایان دوره به ترتیب 16 و 11 درصد بوده، در سایر سال ها این خطا کمتر از 10 درصد بوده است. در 5 سال از این دوره خطای پیش بینی، بین 1 تا 3 درصد بوده است. خطای 11 درصدی پیش بینی محصول 1387 نیز ناشی از حجم بسیارکم محصول به میزان 90 هزار تن بوده که پیش بینی انجمن 10 هزار تن بیش از تخمین نهایی بوده است.
نظر به اهمیت پیش بینی دقیق محصول سالانه در برنامه ریزی صنعت پسته کشور، انجمن تلاش نموده که به تدریج نسبت به بازنگری دستورالعمل ها، فرم ها و روش های پیش بینی و تخمین محصول اقدام نماید که خوشبختانه مقایسه این پیش بینی ها با آمار ثبتی صادرات پسته کشور در سال های مختلف بیانگر افزایش قابل توجه دقت پیش بینی ها و بهبود روش های پیش بینی می باشد. مقایسه خطای پیش بینی انجمن پسته ایران برای سال محصولی 89 به میزان 3 درصد با خطای پیش بینی تولید پسته آمریکا در همان سال (2010) توسط شرکت Nichols از پیشگامان صنعت پسته آمریکا به میزان 37 درصد، بیانگر دقت بالاتر روش انجمن پسته ایران در تخمین محصول است. لازم به ذکر است که پیش بینی اولیه آن شرکت از تولید محصول پسته سال 2010 آمریکا 150 هزار تن بود و مقدار قطعی آن 240 هزار تن گزارش شده است.

takhmin2

 

 

 

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید