واکاوی تاریخچه تولید و مصرف مغز سبز پسته در گفتگو با مهدی آگاه

زمرد پسته ایران

(قسمت اول)

31 سال پیش، مهدی آگاه پس از بازگشت از سفر آلمان با دیدن یک بسته مغز سبز که قرار بود کلمپه خانگی را مزین کند و تداعی این نکته در ذهنش که مغزسبز برای آلمان‌ها خیلی قیمتی است، به وادی گام نهاد تا محصولی در کمال زیبایی تولید کند؛ به طوری‌که برای مشتری در وهله اول غیرقابل باور بوده که رنگ آن واقعی است! در نهایت، مداومت و پافشاری آگاه در تولید و صادرات این محصول، زمینه‌ساز حضور پررنگ مغز سبز ایران در بازار اروپا می‌شود؛ تا جایی که دیگر در اروپا همه مغز سبز باکیفیت را می‌شناسند و می‌دانند که منشأ آن از ایران است. در ادامه جزئیات این رویداد تاریخی را از زبان وی می‌خوانید.

برای مطالعه کامل دانلود کنید.