ماهنامه شماره 34 . دی ماه 1397

 

طي چهار دوره بازديد از باغ‌هاي پسته استان سيستان‌و‌بلوچستان توسط انجمن پسته ايران و يک دوره بازديد کارشناسان و کشاورزان سيستان‌و‌بلوچستان از مناطق پسته‌کاري استان کرمان، جمع‌بندي تيم اعزامي انجمن حاکي از اين بود که يکي از اصلي‌ترين مسائل پسته‌کاري در سيستان‌و‌بلوچستان تکرار بسياري از خطاهاي باغداري استان کرمان مي‌باشد که با تعامل بيشتر باغداران، کارشناسان و بازديدهاي متقابل مي‌توان به اصلاح اين نقيصه اميدوار بود. مشکلاتي از قبيل: ديد بسيار منفي نسبت به آبياري قطره‌اي؛ چون گاهاً سيستم‌هايي که در اوايل اجرا شده اند، از نظر طراحي بد بوده‌اند. مشکل مديريت آب و خاک که در همه استان‌هاي پسته‌خيز و حتي استان کرمان نيز اين نقيصه وجود دارد؛ در حالي که مديريت آب و خاک مي‌تواند کار کم هزينه و موثري باشد، اما به آن توجه کافي نمي‌شود و به موضوع مبارزه با شوري توجه کافي نمي‌شود و گاهاً در پاي درختان شوري قابل مشاهده‌است. مورد بعدي هرس درختان پسته است که در عمليات هرس مي‌بايست اين موضوع مورد توجه قرار گيرد که شاخه‌هاي بارده براي بازکردن مسير حرکت تراکتور و ادوات کشاورزي حذف نشوند، بلکه باردهي بيشتر مدنظر باشد. البته نحوه باغريزي اصولي نيز مشکلي است که کمابيش در مناطق پسته‌کاري وجود‌دارد.

از اين رو، در تاريخ 24 آذرماه امسال در نشست هم انديشي با رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي زاهدان و مسئولين سازمان جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسي و اداره کل فني و حرفه‌اي اين استان، مقرر شد مديران و کارشناسان اين استان از باغات پسته استان کرمان در دي ماه 97 بازديد به‌عمل آورند.

پيرو اين نشست، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي زاهدان با همکاري انجمن پسته ايران از تاريخ 23 تا 25 دي ماه 97 ميزبان جمعي از مديران، کارشناسان و تعدادي از باغداران اين استان بود.

طي روزهاي 24 و 25 دي ماه به منظور آشنايي مهمانان انجمن با وضعيت باغ‌هاي استان کرمان، بازديد از تعدادي از باغ‌هاي پسته رفسنجان و زرند در برنامه گنجانده شده‌بود. در اين بازديدها، کارشناسان و باغداران باغ‌هايي که با آب با بي‌کربنات بالا آبياري قطره‌اي شده‌بودند، باغريزي‌هاي اصولي و تغيير پيوند درختان مسن را مشاهده کردند و در خصوص نکات فني در استفاده از کودهاي حيواني و نحوه تغذيه درختان پسته به بحث پرداختند. همچنين ضمن پرداختن به مسائل فني، تلاش شد که گروه بازديد‌کننده با کشاورزان و کارشناسان پيشرو منطقه نيز آشنا شوند.

در روز اول در رفسنجان از باغ‌هاي پسته منطقه فردوسيه، جواديه فلاح و رستم آباد هرندي بازديد به عمل آمد و گروه بازديدکننده درختان جوان و مسني را که به شيوه قطره‌اي تحت فشار، آبياري مي‌شدند را مشاهده کردند، جزئياتي در مورد تغذيه درختان پسته آموختند، درختان کهنسال تغيير پيوند داده شده را ديدند و با برخي از جزئيات فني در باغ‌هاي تناژ بالا آشنا شدند و يک باغ با مديريت آبياري زيرسطحي کم فشار را مشاهده کردند.

در روز دوم بازديد، گروه پس از ديدار با بهروز آگاه عضو هيأت امناي انجمن پسته ايران، به سمت باغ‌هاي شهرستان زرند حرکت کردند و ضمن بازديد از باغ‌هاي ارجمنديه با روش هرس سربرداري و فرم به صورت عملي، تغيير پيوند در سطح بالا و نحوه احياي باغ‌هاي رها شده آشنا شدند.

در پايان از حسين رضايي مدير جهاد کشاورزي شهرستان رفسنجان، بهروز آگاه عضو هيأت امناي انجمن پسته ايران، محمدعلي انجم‌شعاع عضو هيأت امناي انجمن پسته ايران، حاج حسن جعفري مدير باغ منطقه فردوسيه نوق، سيدعلي صدرپور مديرباغ در جواديه فلاح، غلامرضا سجاديان مديرباغ منطقه رستم آباد هرندي و عليرضا خالقي مديرباغ منطقه ارجمنديه زرند که با همراهي گرم و پذيرايي صميمانه خود ما را ياري دادند، کمال تشکر را دارد.