دبيرخانه انجمن پسته ايران

ماهنامه شماره 33 - آذرماه 1397

جلسه هم‌انديشي انجمن پسته ايران و کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سيستان و بلوچستان با حضور مسئولين سازمان جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسي و اداره کل فني و حرفه‌اي اين استان در تاريخ 24 آذرماه امسال در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگاني زاهدان برگزار شد. هدف از اين نشست، هم‌انديشي در خصوص ارتقا صنعت پسته و شغل‌هاي وابسته به آن در منطقه سيستان و بلوچستان بود.

حاضرين در اين جلسه، از استان سيستان و بلوچستان، محمد شهنوازي رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني و عضو پيوسته انجمن پسته ايران، عليرضا دهمرده معاون توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي، حميدرضا جهان‌تيغ رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي، صفورا السادات حبيب زاده معاون برنامه‌ريزي و کارآفريني سازمان نظام مهندسي کشاورزي، تکتم فروغي کارشناس برنامه ريزي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و جليل شهرياري معاون آموزش اداره کل فني و حرفه‌اي بودند.

از انجمن پسته ايران، محمدعلي انجم شعاع به عنوان عضو هيأت امنا، حجت حسني سعدي جانشين دبيرکل، ابوالفضل زارع نظري سردبير ماهنامه دنياي پسته، حسين رضايي مدير جهاد کشاورزي شهرستان رفسنجان و محسن کمال‌الديني رئيس سازمان نظام مهندسي استان کرمان حضور داشتند.

نهايتاً بر اساس توافقات صورت گرفته در جلسه، مقرر گرديد به منظور ارتقاي بهره‌وري توليد پسته در اين استان اقداماتي صورت پذيرد که شرح مصوبات و مرجع پيگيري کننده آن در جدول زير آمده‌است.

لازم به ذکر است، روز بعد از اين جلسه به بازديد از باغ‌هاي منطقه اختصاص داشت که جزئيات آن در بخش باغباني ماهنامة پيش‌ روي آورده شده‌است.

ردیف

مصوبات

مرجع پیگیری کننده

1

ایجاد شبکه‌ای از کارشناسان متخصص و ماهر در زمینه تولید پسته

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

2

تشکیل کانون‌های یادگیری کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان

3

ایجاد کمیته بهره‌وری پسته به ریاست اتاق بازرگانی و دبیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اعضا

(هزینه‌های کمیته بهره‌وری پسته استان را اتاق بازرگانی به عهده گرفت)

معاونت بهبود تولیدات گیاهی- مدیریت باغبانی- انجمن پسته ایران- اداره کل فنی و حرفه‌ای و در صورت نیاز خانه کشاورز- دانشگاه- مراکز تحقیقاتی و پژوهشی- سازمان تعاون روستایی استان- نظام صنفی

4

برگزاری تورهای آموزشی کشاورزی

با کمک همۀ سازمان‌های حاضر در جلسه

5

ایجاد باغات الگویی پسته به منظور آموزش و انتقال دانش در کانون‌های کاشت پسته در استان

انجمن پسته ایران- سازمان جهاد کشاورزی استان- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

6

تشکیل نمایندگی انجمن پسته

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

7

برگزاری اولین تور متشکل از مدیران و مسئولین و کارشناسان ذیربط در امور پسته در تاریخ نیمه اول دی ماه 97

انجمن پسته ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان- سازمان جهاد کشاورزی استان- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان- اداره کل فنی و حرفه‌ای استان

8

بازدید مدیران و کارشناسان از باغات پسته استان کرمان در دی ماه 97

(هزینه‌های بازدید را اتاق بازرگانی به عهده گرفت)

معاونت بهبود تولیدات گیاهی- مدیریت باغبانی- انجمن پسته ایران- اداره کل فنی و حرفه‌ای- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان