دبيرخانه انجمن پسته ايران

ماهنامه شماره 33- دی ماه1397

گروه اعزامي به سيستان و بلوچستان، شامل: محمدعلي انجم شعاع عضو هيأت امناي انجمن پسته ايران، حجت حسني سعدي جانشين دبيرکل انجمن، ابوالفضل زارع نظري سردبير ماهنامه انجمن، حسين رضايي مدير سازمان جهاد کشاورزي شهرستان رفسنجان و محسن کمال‌الديني رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي استان کرمان، علاوه بر تشکيل جلسه و تعيين مصوبات قابل پيگيري براي ارتقا پسته در سيستان و بلوچستان از تعدادي از باغ‌هاي منطقه در روزهاي 24 و 25 آذر ماه 97 نيز بازديد کردند.

عصر روز 24 آذرماه 97، گروه از زاهدان به سمت خاش حرکت کرد. در مسير از قطعه باغ تازه احداث شده‌اي در منطقه چاه رحيم بازديد شد. آب چاه متعلق به اين زمين لب شور بود. در کنار باغ پروفيلي حفر شده بود که نشان مي‌داد خاک لايه لايه است و يک لايه شن در عمق 60 سانتي‌متري وجود دارد و خاک اين باغ قبل از احداث به‌هم نخورده بود. شوري پاي درختان تجمع زيادي داشت و نهال‌ها رشد چنداني نکرده بودند. توصيه شد پشته‌ها توسط خيش گاوآهن از کنار نهال‌ها به نيم متر دورتر منتقل شوند و پس از استفاده از اسيدسولفوريک، آبشويي سنگين صورت گيرد. سپس لايه‌ها تا عمق 1.5 متري مخلوط گردند.

صبح يکشنبه 25 آذرماه از باغ‌هاي منطقه گهرکوه بازديد شد. هرس درختان اصولي انجام نشده‌بود؛ به‌طوري‌كه درختان به شکل هفت (يا V انگليسي) هرس شده‌بودند تا مسير حرکت تراکتور باز شود! به‌عبارت ديگر شاخه‌هاي افقي بارده کاملاً بريده‌شده‌بودند. مهندس رضايي از عيوب اين نوع هرس سخن گفت و هرس سربرداري را توضيح داد. در اين باغ شوري زيادي پاي درختان جمع شده‌بود و درختان روي پشته بودند و بازه در وسط نداشتند؛ همين موضوع موجب ضعف درختان، بنفش شدن تنه آنها و خشک شدن بعضي سرشاخه‌ها شده‌بود. مهندس رضايي توصيه کرد که در وسط رديف، بازه درست شود، سپس آبشويي سنگين براي پايين بردن نمک‌ها در فصل زمستان انجام گيرد. از نظر کوددهي هم توصيه شد کود حيواني پوسيده در چاله کود ريخته شود و کودهاي شيميايي مورد نياز روي آن پاشيده‌شود. طول رديف‌ها زياد بود، توصيه شد از 150 متر و 100 متر به 50 متر کوتاه شوند. طبق گفته مالک، قرار است اين باغ لوله‌کشي شود. در اين خصوص توصيه شد که براى هر کرت دَربند بگذارند، چون در غيراين‌صورت حجم زياد آبدهي در طولاني مدت، باعث کوبيده شدن خاک مي‌شود و پيشروي آب هم به سختي صورت مي‌گيرد.

در اين روز از تعدادي باغ در منطقه حسين‌آباد (پشت‌کوه) نيز بازديد شد. در يکي از باغ‌ها کانال‌هايي جهت اجراي آبياري زيرسطحي کم فشار حفر شده بود و همزمان کود و ماسه هم در کف کانال‌ها ريخته مي‌شد. طبق توصيه سال گذشته، در اين باغ کرت‌بندي و روش هرس اصلاح شده‌بود. در برخي از کرت‌ها براي جلوگيري از گيرکردن شاخه‌ها به تراکتور و ادوات کشاورزي، شاخه‌ها با طناب بسته شده بودند، که تذکر داده‌شد، انجام نشود.

عصر اين روز، گروه پس از پيمودن مسير طولاني وارد منطقه مرزي ميرجاوه شد. در اين منطقه قطعات تازه احداث شدة باغ پسته در کنار خرما وجود داشت که ثمر نمي‌دادند. اين باغ با آبياري قطره‌اي آبياري مي‌شد. خاک زيادي پاي درختان بود و شيره خشک باعث برگريزي شده‌بود. هيچ کودي داده نشده بود و درخت نر هم وجود نداشت. طبق گفته‌ها، دماي تابستان در اين منطقه به نزديک 50 درجه مي‌رسد، و زمستان‌هاي سرد زيادي هم ندارند. توصيه شد خاک پاي درختان برداشته شود و بازه درست شود، سپس کوددامي درعمق 30 سانتي‌متري داده شود و در تابستان درخت نر پيوند بزنند و شيره خشک در طول فصل رشد کنترل شود.

با توجه به مشاهدات اين دو روز تصميم گرفته شد مطالبي از قبيل نحوه پوساندن کود حيواني به زبان ساده، بايد و نبايدهاي هرس، نحوه کرت‌بندي و خارج کردن نمک‌هاي پاي درخت، نحوه آماده‌سازي بستر کاشت و طرز اجراي آبياري زيرسطحي کم فشار در باغ هاي پسته در ماهنامه دنياي پسته گنجانده شود.