واکاوی تاریخچه تولید و مصرف مغز سبز پسته در گفت‌و‌گو با مهدی آگاه

زمرد پسته ایران

(قسمت آخر)

در ماهنامه پیشین دنیای پسته (شماره 30)، قسمت اول گفت‌و‌گو با مهدی آگاه در مورد تاریخچه تولید مغز سبز پسته، تحت عنوان "زمرد پسته ایران" به چاپ رسید. در این شماره، قسمت آخر این گفت‌و‌گو که عمدتاً وضعیت طرف تقاضای این محصول در آن روایت شده است را می‌خوانید.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.