نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران و عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران در جلسه کمیته بازرگانی انجمن تصریح کرد:
مقررات دست و پاگیر را شناسایی خواهیم کرد!


چهارمین جلسه کمیته بازرگانی انجمن در تاریخ 16 اسفندماه 1395 در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان برگزار شد. هدف از تشکیل این جلسه استماع گزارش آقای جلیل کاربخش، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از آخرین وضعیت قوانین و مسائل مربوط به مالیات و دارایی بود...


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت