فهرست مطلب

سازمان حفظ نباتات و تصویب هیأت نظارت بر سموم در نظر دارد نسبت به تجدید ثبت آفتکش ها  اقدام کند. این اقدام در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص ثبت با نام تجاری جدید آفتکشهایی که با نام ژنریک فرموله و یا وارد کشور می‌شوند، صورت می‌پذیرد.

این سازمان در نامه رسمی خود درخواست کرده است که آفتکشهای شرکت هایی که قبل از تاریخ 94.4.31 نسبت به ارائه درخواست و مدارک خود اقدام نمایند و در اولین سال زراعی مورد آزمایشات رسمی ثبت قرار خواهد گرفت و آزمایشات آفتکشهای شرکت هایی که بعد از این تاریخ اقدام نمایند با حداقل یک سال تاخیر انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه لیست تولید و یا واردات آفتکش هایی که از ابتدای سال 96 با نام عمومی مجاز نمی باشند ذکر شده است و به ترتیب اولویت اول و اولویت دوم نام گذاری شده اند.

برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه کنید

پیوست نامه های سازمان حفظ نباتات

لیست اولویت اول

لیست اولویت دوم 


 نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت