محمد عبدالهي عزت آبادي
عضو هیأت علمي پژوهشكده پسته


برخی مانع اصلی بر سر راه تولید پسته را بحران آب می دانند. دکتر محمد عبدالهی عزت آبادی عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته کشور از این جمله هستند و معتقد است که شرایط علمی، فرهنگی و اجرایی از نظر استفاده بهینه از منابع فراهم است و طرز فکرها در خصوص حفاظت از منابع آبی عوض شده و تنها نیاز به افرادی است که سکان این شرایط را در دست گیرند و آن را به مسیر درستی هدایت کنند...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید. 


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت