تحلیل مهندس حسین رضایی از وضعیت محصول سال97

برای کاهش تولید پسته که در بخش عمده‌ای از مناطق پسته‌کاری کشور اتفاق افتاد تنها یک عامل نمی‌توان در نظر گرفت. اما با توجه به این که در همه کشور وضعیت مشابه است؛ می‌توان استنباط کرد که تغییرات اقلیمی در به وجود آمدن این وضعیت موثر بوده‌است. هر چند در شهرستان رفسنجان سال جاری، سال ناآور محسوب می‌شد ولی، هیچ‌وقت در سال ناآور هم تولید این شهرستان به زیر 30 هزار تن پسته  نمی‌رسید.

 برای تحلیل عوامل وضعیت پیش‌آمده به بررسی پدیده‌های سال گذشته و جاری می‌پردازیم:

  • 10 روز اول فروردین 97، دمای هوا بسیار بالا رفت و به بالای 30 درجه سانتی‌گراد رسید.
  • در بهمن ماه و اسفند ماه 96 نیز نوسانات دمایی مواجه بودیم.
  • سال گذشته طغیان پسیل درختان را ضعیف کرد. 60 درصد باغات رفسنجان از مرداد به بعد دیگر برگی نداشتند. هیچ سبزینگی نبود که جوانه را حفظ کند. با اندک تنش گرمایی برگ درختان ریزش کرد. واریته اکبری و احمدآقایی جوانه داشتند، ولی با تنش گرمایی از بین رفت.
  • سال گذشته سال پر بار پسته بود.

بنابراین در سال گذشته، درختان بار خوبی داشتند و باغداران عمدتاً در مبارزه با آفت موفق نبودند و این باعث شد که درختان در انتهای فصل با ضعف شدیدی مواجه شوند، دمای نامنظم و گرمای بسیار بالا در آخر سال آخرین ضربه را زد و سیکل هورمونی درختان را به‌هم زد و در نهایت درخت جوانه خود را از دست داد.

در حال حاضر خسارت گرمازدگی از سرمازدگی بیشتر است. اگر سرمازدگی باشد 200 هزارهکتار از باغات کرمان را خراب نمی‌کند، سرمازدگی بهاره عمدتاً تشعشعی است و بصورت همه‌گیر نیست. اما گرمازدگی کل استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در هفت سال گذشته خسارت گرما بسیار بیشتر از سرما بوده است. ما نیازمند راه حلی برای گرماهای زودرس بهاره هستیم و راه‌هایی که بتوانیم خود را با اقلیم وفق دهیم.

منبع: مصاحبه با مهندس حسین رضایی، رئیس جهاد رفسنجان، انجمن پسته ایران


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت