مهندس نسرین صباحی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان


منبع علف های هرز در باغ های پسته بسیار غنی است و بیش از 60 گونه علف هرز در این باغ ها شناسایی شده که از این تعداد برخی غالب هستند. یکسری از علف های هرز هم در کانال های آبیاری موجودند و به سرعت تکثیر می شوند و رشد می یابند و باعث کاهش راندمان آبیاری می شوند...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید...