درخت پسته چینی (Pistacia chinensis) یک درخت کوچک تا متوسط از جنس پسته و از خانواده Anacardiaceae است. بومی چین و شرق آسیا می باشد. مقاوم در برابر شرایط سخت و خاک های با کیفیت پایین است. برگ های آن متناوب، با بلندی 25-20 سانتی متر و دارای 10 یا 12 برگچه می باشد. درخت پسته چینی دوپایه، با گیاهان نر و ماده جداگانه می باشد. میوه این گیاه یک شفت کوچک قرمزرنگ شامل یک بذر منفرد است که در هنگام رسیدگی رنگ آن آبی می شود.  این درخت خزان پذیر بوده و تا ارتفاع 7 تا 12 متر رشد و تا 7 تا 10 متر گسترش می یابد. این درخت به دلیل میوه جذاب و شاخ و برگ پاییزی آن در مناطق معتدل سراسر جهان در خیابانها کاشته می شود و بدلیل رنگ چشمگیر آن در پاییز، درمناطق جنوبی آمریکا مثل اورلاندو و فلوریدا بطور گسترده کاشته شده است. این درختبه طور گسترده در طراحی باغ های چینی کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد. بذرهای آن بصورت بو داده مصرف خوراکی دارند. در چین روغن دانه آن برای تولید بیودیزل (سوخت زیستی) مورد استفاده قرار می گیرد. چوب درخت پسته چینی برای مبلمان استفاده می شود.

منبع:

 

 

http://voices.yahoo.com/the-chinese-pistachio-tree-6208982.html?cat=32

http://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_chinensis