متأسفانه سوء استفاده از عناوين معتبر براي مقاصد نادرست در كشور ما در تمامي صحنه هاي تجاري و غير تجاري تبديل به يك عادت ناپسند گرديده است.

به جای توضيح ويژگيهاي يك محصول، اصرار به فرانسوي، آلماني، بلژيكي يا آمريكائي بودن آن دارند. شکل دیگر این تبلیغات غیرواقعی از طریق سوء استفاده از وابستگي به يك مركز، موسسه و ...، و با قید نام آن مجموعه بر روی بسته های کود یا آگهی های تبلیغاتی صورت می پذیرد. ولی باید توجه داشت که این عبارات هيچ تضمینی برای اثبات كيفيت يك كالا نیست. نمونه اين موضوع در تبلیغات كود سولفات پتاسيم نيز به چشم مي خورد. لذا باغداران بایستی به جای توجه به این عبارات تبلیغاتی تنها با توجه به ویژگیهای کالا نسبت به خرید آن اقدام کنند.

بر این اساس مشخصات فني كه بايد به هنگام خريد كود سولفات پتاسيم مد نظر قرار گيرد به شرح ذيل تقديم مي گردد:

- معادن اصلي پتاس دنيا در كشورهاي كانادا، روسيه و بلاروس قرار دارد و قريب به 90 درصد از كل ذخاير پتاس دنيا در اين سه كشور وجود دارد.

- در دنيا كشاورزان براي تأمين پتاس گياه، عمدتا از دو تركيب سولفات پتاسيم (K2SO4) و كلرور پتاسيم (KCL) استفاده مي كنند.

- یک كود 100 درصد خالص،52 درصد k2o و 18 درصد گوگرد دارد و لذا هرچه ناخالصتر باشد از اين عدد كاسته مي شود و مهمتر از آن توجه به اين نكته است كه اين ناخالصي مربوط به چه عناصري مي باشد. چرا كه گاها ناخالصيها موجب جذب كمتر پتاس،‌ توسط درخت

مي گردد.

- بر حسب ميزان خلوص از 96 درصد تا 99 درصد، قيمت جهاني سولفات پتاسيم در حدود 3 درصد افزايش مي يابد.

- در سولفات پتاسيم ميانگين مقدار پتاسيم به شكل عنصر 42 درصد و در كلرور پتاسيم 50 درصد است و به لحاظ قيمت، كلرور پتاسيم 50 درصد ارزانتر از سولفات پتاسيم است. بنابراين از ديدگاه تامين پتاسيم، كلرورپتاسيم 60 درصد ارزانتر خواهد شد.  البته در ايران بدليل شرایط شوری و خشكی متخصصين كلرور پتاسيم را توصيه نمي كنند. چرا كه كلر را براي گياه يك عنصر مسموم كننده مي دانند. ولي پاسخ به این سوال که کلرور پتاسیم در شرايط خاص ایران و بر درخت پسته چه آثاري دارد بايد با انجام آزمايش علمي روي درخت بدست آید. به هر حال وجود عنصر كلرور در سولفات پتاسيم نبايد از 2 درصد تجاوز نمايد .

- مقدار pH (اسيديته) در سولفات پتاسيم از 3 تا 9 متغير بوده و معمولا ارزانترين نوع کود دارای pH 9 و گرانترين نوع آن دارای pH 3 مي باشد با این وجود چون باغات پسته ایران غالبا در محيط شور قرار دارند لذا بهتر است از كود با pH (اسيديته) 3 استفاده كنيم. استفاده از اين كود موجب جذب بهتر ساير ريز مغذيها مانند آهن و فسفر مي گردد.

- وجود عناصر سنگين در كود يكي دیگر از مشخصه هايي است كه آنها را ارزان مي کند و لذا داشتن گواهي از آزمايشگاه معتبر مبنی بر میزان مجاز عناصر سنگین در کود (حداكثر 10 قسمت در ميليون) بسيار مهم است. عناصر سنگين مانند سرب، جيوه، كادميوم و ... مي باشند كه به شدت نيز خطرناك هستند و علاوه بر آلودگي دراز مدت خاك، موجب باقيماندن اين سموم در مغز پسته مي شود كه در بسياري از گمركات ورودي دنيا به اين موضوع حساس هستند و آنرا كنترل مي كنند.

- هر چه مقدار ناخالصي كود بيشتر شود اولا كمتر در آب حل شده و ثانيا از سرعت حل شدن آن کاسته می شود و لذا لازم است باغداراني كه از سيستم قطره اي استفاده مي كنند به سرعت حل شدن آن توجه نمايند. ضمنا استفاده از كود با pH (اسيديته) 3 از گرفتگي قطره چكانها نيز جلوگيري مي كند.

- بر عكس گذشته، امروزه انجام آزمايش برگ و خاك برای اطمينان از مفيد بودن مصرف كود پتاس اقدامی كاملا اقتصادي است. انجام این آزمون حداكثر 600000 ريال هزينه دارد و اين در حالي است كه يك كيلو كود بيش از 20000 ريال هزينه دارد.

- بايد توجه داشت در بسياري از مواقع كمبود پتاس در برگ دیده می شود ولي آثار آن درخاك دیده نمی شود. در چنين شرايطي اضافه كردن سولفات پتاسيم غلط بوده و بايد بررسي لازم درخصوص علت جذب نشدن پتاس توسط گياه صورت گيرد.

 لازم به ذكر است كه pH بالا يكي از شايعترين دلايل عدم جذب مي باشد كه بايد با اضافه كردن اسيد و كودهاي دامي براي رفع اين مشكل اقدام کرد.

- خاك يك موجود زنده و بسيار پيچيده است كه بشر هنوز به بسياري از زواياي رفتاري آن دست نيافته است. چگونگي رفتار خاك و گياه با هم نيز بسيار پيچيده تر است و دانش ما در ايران نيز بسيار اندك می باشد لذا توجه و تجربه كشاورزان براي استفاده درست از نهاده ها بيش از پيش راهگشا است.