کلکسیونی از ارقام پسته برای تعیین رقم سازگار


سومین تور باغی انجمن پسته ایران در تاریخ 17 مردادماه سال 95 در مناطق ساوه استان تهران و بوئین زهرای استان قزوین برگزار شد. هدف از برگزاری این تور بازدید از کلکسیونی از ارقام پسته و آشنایی با عوامل موثر بر عملکرد درختان پسته با پایه ها و پیوندهای متفاوت بود. علی نظری عضو هیئت امنا انجمن پسته ایران، مالک و موسس این باغ های تحقیقاتی است و به همراه کادر متخصصش مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.