آفات انباری پسته

مهدی بصیرت - عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور


یکی از اصول مهم كشاورزي و هدف نهايي هر كشاورز، تهيه محصول سالم و مرغوب براي عرضه به بازار و رفع احتياجات مصرف كننده و صدور آن به خارج از كشور است. براي رسيدن به اين هدف مشکلات بسياري وجود دارد. یکی از اين مشکلات وجود آفات انباري و خسارت آنها است. حمله آفات انباري علاوه بر خسارت كمي كه باعث كم شدن وزن محصول در اثر تغذيه آفات مي گردد، زيان هاي کیفی و بهداشتي را نيز به دنبال دارد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.