از ادوات خاکورزی درست استفاده کنیم

راضیه احمدی

کارشناس ارشد ماشین‌های کشاورزی

فشردگی خاک های کشاورزی ممکن است به دلیل استفاده از ادوات خاکورزی یا تجهیزات باغی سنگین و یا فرآیند طبیعی شکل­گیری خاک باشد. هر چه تراکتورها و ادوات کشاورزی بزرگ‌تر و سنگین­­تر می­شوند و همچنین با افزایش دفعات تردد تراکتور و ادوات کشاورزی، فشردگی خاک نیز افزایش می­یابد.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.