الگوی مصرف نيتروژن و فسفر در درختان پسته

حسین حکم آبادی

 عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

 تحقيقات انجام شده بر تأثير اندك سال‌آوري بر ميزان كل نيتروژن جذب شده در گياه پسته دلالت دارند. زيرا ميزان نيتروژن جذب شده درختان در سال پربار تنها 9.5 درصد بيش از ميزان كل نيتروژن و فسفر جذب شده درختان در سال كم‌بار مي باشد.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.