مزایا، معایب و کنترل کيفيت روغن های کشاورزی

علی علیزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

با توجه به تغییرات اقلیمی و گرم­ شدن کره زمین در سال­های اخیر، عدم تأمین نیاز سرمایی درختان پسته یکی از مشکلات مناطق پسته­ کاری ایران به شمار می­رود. عدم تأمین نیاز سرمایی سبب نابسامانی در ساختار رویشی و زایشی، کاهش تولید گرده، ریزش زیاد جوانه­ ها و در نهایت کاهش و یا عدم تولید محصول را در پی خواهد داشت.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.