پایگاه اطلاع رسانی میزان تامین نیاز سرمایی

حسین حکم آبادی 

عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

مسعود حقیقت

 سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی کشور

يكي از نتايج گرم شدن زمين و اثرات آن بر كشاورزي و توليد غذا مي باشد. اگر تغييرات  جوي به همين منوال ادامه يابد باعث مشكلات عديده اي در بخش كشاورزي خواهد شد كه يكي از اين مشكلات در محصولات باغي به خصوص در ميوه هاي مناطق معتدله و نيمه گرمسيري مي باشد.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.