اثر پتاسیم در پسته

دبیر خانه انجمن پسته ایران

علائم کمبود پتاسیم

عنصر پر مصرف پتاسیم فعال کننده بسیاری از آنزیم‌های گیاهی است. این عنصر برای تنظیم باز کردن منافذ تنفسی که در میزان تعرق، روابط آبی گیاه و تبادل گازها نقش دارد، مورد نیاز است.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.