چند نکته در مبارزه با پسیل

حسین حکم ابادی

عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات دامغان

 حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی

بر اساس اطلاعات موجود، کنترل طبیعی پسیل معمولی پسته در طبیعت توسط 18 گونه از دشمنان طبیعی انجام می‌شود. تخم و پوره‌های پسیل معمولی پسته غذای مناسبی برای 8 گونه از کفشدوزک‌های فعال در باغ‌های پسته است. علاوه بر کفشدوزک‌ها که از مهم‌ترین عوامل کنترل طبیعی پسیل به حساب می‌آیند، زنبور پسیلافاگوس، سن‌های شکارگر، بالتوری سبز و کنه‌های شکارگر نیز از دشمنان طبیعی این  آفت در ایران محسوب می شوند.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.