ملاحظات برخی باغداران و کارشناسان پسته در

کنترل آفت پسیل با گوگردپاشی

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

با توجه به گسترش کاربرد گوگرد در چند سال اخیر جهت مبارزه با آفت پسیل، استفاده از این ماده شیمیایی به‌عنوان سم در باغ‌های پسته محور اصلی گفتگوهای دو جلسۀ پی‌در‌پی کمیتۀ باغبانی انجمن پسته ایران در تیرماه 1397 قرار گرفت. در این جلسات که با حضور تعدادی از باغداران عضو انجمن، کارشناسان سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کرمان و یزد و محققین پژوهشکدۀ پسته و دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان برگزار شد، حاضرین تجربیات و ملاحظات خود را در این ارتباط به اشتراک گذاشتند.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.