تلفیق علم و تجربه

 سیدمحمود ابطحی

نویسنده کتاب‌های تاریخ اقتصادی رفسنجان و اقتصاد پسته

 مقدمه

روشی که امروز در تولید پسته ایران عمل می­ شود روش سنتی نیست، چراکه ما کمابیش در تولید از ابزار و دانش مدرن استفاده می­ کنیم. در عین حال روشی مثل آنچه در آمریکا هم اجرا می ­شود نیست. هدف ما این است که تولید پسته در ایران امروز را با توجه به امکانات و محدودیت هایی که وجود دارند تعریف بکنیم این کار مسئله اصلی پسته ایران است و تا زمانی که مورد توجه همه دست اندرکاران، قرار نگیرد مسئله پسته ایران حل نمی ­شود.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.