بررسی ارقام پسته آمریکا

رقم زودرس "گام دراپ"

دبیرخانه انجمن پسته ایران

برگرفته از وبسایت‌های  Freepatentsonline/ Westernfarmpress

به گفته آقای کالسن مشاور باغ مرکز ترویج دانشگاه کالیفرنیا در بخش کِرن (Kern County)، هیچ رقم بی‌عیب و نقصی برای همه مناطق پسته‌خیز وجود ندارد و همه ارقام نقاط ضعف و قوت خودشان را دارند. با توجه به وسعت صنعت پسته کالیفرنیا، این موضوع که برخی از ارقامِ این آجیلِ محبوب در برخی مکان‌ها نسبت به مکان‌های دیگر رشد و میوه‌دهی بهتری داشته‌باشد، قابل درک است.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.