شصت و پنجمین جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران با هدف بازبینی پیش بینی محصول پسته کشور در تاریخ سی ام آبان ماه  سال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با حضور اعضای کمیته و همچنین برخی فراوری کنندگان عضو انجمن برگزار شد.

برای مطالعه فایل کامل دانلود کنید