نشست مشترک انجمن پسته ایران با کارشناسان

نگرانی از تکرار و توسعه اشتباهات رایج در زمینه هرس درختان پسته، انجمن پسته ایران را بر آن داشت تا در 25 مهرماه سال جاری نشست مشترک با جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان و باغداران عضو انجمن را میزبانی کند. 

در این جلسه دکتر حکم آبادی، دکتر علی اسماعیل پور و مهندس حسین رضایی از کارشناسانی بودند که صحبت کردند. 

برای مشاهده کامل مقاله "فایل" را دانلود کنید

IMG 3622