بازدید از باغ های پسته سیستان و بلوچستان

گزارش دبیرخانه پسته ایران 

گروه اعزامی به سیستان و بلوچستان، شامل : محمدعلی انجم شعاع عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران، حجت حسنی سعدی جانشین دبیرکل انجمن، ابوالفضل زارع نظری سردبیر ماهنامه انجمن، حسین رضایی مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان و محسن کمال الدینی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان، علاوه بر تشکیل جلسه و تعیین مصوبات قابل پیگیری برای ارتقا پسته در سیستان و بلوچستان از تعدادی باغ‌ها بازدید کردند.

برای مطالعه کامل گزارش بازدید کلیک کنید