به گزارش دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری با اعمال آخرین تغییرات از جمله تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 از روز شنبه 22 خرداد به گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی ایران اعلام و برای اجرا به ادارات کل استاندارد استانها و شرکتهای بازرسی کالا ابلاغ شده است.
گفتنی است، فهرست کالاهای مذکور بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد در قسمت ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی  به نشانی ( www.isiri.org )  قابل مشاهده است.