پتانسیل کاشت پسته در اسپانیا


عدم اطمینان از آینده محصولاتی از قبیل زیتون، غات، بادام و انگور که بصورت بومی در برخی از مناطق اسپانیا کاشت می شده اند، باعث شده کشاورزان اسپانیایی به فکر تغییر الگوی کاشت بیافتند و از این بین کاشت پسته را ارجح بدانند. به عقیده آنها کاشت پسته مزیت هایی از جمله طول عمر زیاد درخت، پایین بودن خطر سرمازدگی، مقاومت به آفات، مکانیزاسیون آسان، افزایش تقاضای مصرف کنندگان، هزینه های تولید پایین و رشد قیمتی بسیار خوبی دارد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.