پیش بینی مقدار محصول پسته کشور در سال 1395


اولین جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران امسال در تاریخ 6 خرداد ماه با هدف پیش بینی بهاره مقدار محصول پسته کشور در سال 1395 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان برگزار شد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.