بررسی عوامل موثر بر تجارت جهانی آجیل ها


جوزپی کالگانی عضو هیئت رئیسه شورای جهانی خشکبار در خصوص تعداد مصرف کنندگان آجیل ها و میزان تولید این محصولات در سراسر دنیا گفت: از 7 میلیارد جمعیت جهان 3 میلیارد نفر مصرف کننده این محصولات هستند...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.