بررسی گذشته، حال و آینده پسته در چین


چن یینگ مدیر دپارتمان مواد غذایی و مغزیات اتاق بازرگانی چین در تحلیل بازار آجیل ها در چین طی دو دهه گذشته گفت: از دیرباز فقط دانه کاج و مغز گردو در چین مصرف می شده است. از 20 سال پیش چینی ها به خرید پسته، بادام، بادام زمینی، پکان و آجیل های برزیلی روی آورده اند...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.