سید حسین میردهقان دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان، فارغ التحصیل دکترای «فیزیولوژی پس از برداشت » از دانشگاه شیراز است. وی بنا به گفت و شنودها به این نتیجه می رسد که بازار تازه خوری پسته می تواند پتانسیل خوبی، خصوصاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشد. بنابراین هم اکنون فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را معطوف به ماندگاری پسته تازه کرده است.

در ادامه مصاحبه با دکتر میردهقان را می خوانید.