کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران


بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسامی ایران در 4 ماه اول سال تجاری 96 - 95 ، حجم صادرات پسته ایران 76 هزار و 650 تن بوده که به رقم میانگین آن در 4 سال گذشته بسیار نزدیک است. (طی سال ها 1391 تا 1394 سالانه به طور میانگین 78 هزار و 395 تن پسته صادر شده است).

برای خواندن ادامه گزارش کلیک نمایید.