نمی دانیم چرا پسته قابل توجهی از ایران به کره جنوبی صادر نمی شود؟ آیا تعرفه ی واردات از ایران زیاد است؟ شاید پسته به مقادیر بیشتر از مبادی دیگری وارد کره می شود. شاید هم کره ای ها پسته خور نیستند و ذائقه شان متوجه آجیل های دیگری است. خلاصه اینکه تنها منابع بازار پسته کره جنوبی، آمار گمرک ایران و کمیته اجرایی پسته آمریکا بود که در این گزارش آمده است...