جایگاه جهانی پسته ایران

در مصاحبه با بهروز آگاه، سخنگوی انجمن در اجلاس شورای جهانی خشکبار

بهروز آگاه خود را این‌گونه معرفی می‌کند: "هر جایی که با پسته سر و کار داشته باشد و در مورد آن بخواهد تصمیم‌گیری شود و به من احتیاج باشد، خودم را کارمند آنجا می‌دانم." او بعنوان مثال به طرح تجمیع خرده‌مالکی اشاره می‌کند و می‌گوید:

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.