در نشست مجمع عمومی سال 97 انجمن پسته ایران تحلیل شد:

بررسی وضعیت بازار جهانی پسته ایران یکی از برنامه‌های نشست مجمع عمومی انجمن پسته ایران بود که در 28 تیرماه سال جاری برگزار شد. در ادامه جزئیات بحث های صورت گرفته در این برنامه آورده شده است.

علی قاسم‌علیزاده – با توجه به افزایش قیمت‌ها در دو سه ماه اخیر خوب است که وضعیت تولید و بازارها را بررسی کنیم. در مورد تولید پسته عمده بحث‌ها روی تولید پسته ایران و آمریکا به عنوان مبنای تولید پسته جهانی است.

ما همیشه یک مانده محصول معقولی داشته‌ایم و خیلی مانده زیادی نداشته‌ایم که نگرانی از بابت فروش نرفتن پسته وجود داشته‌باشد.

آقای صالحی دلیل این که سهم آمریکا بیشتر بوده است را چه می‌دانید؟

محمد صالحی با اینکه پسته آمریکایی از پسته ایرانی گران‌تر است، اما فروش بیشتری داشته‌اند. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی مدونی در این بازار دارند و من فکر می‌کنم مهم‌ترین دلیلی که باعث شده آمریکایی‌ها بهتر پسته‌شان را بفروشند این است که به نماینده‌هایش و کسانی که پسته آمریکایی می خرند، تضمین می‌دهد که ما اجازه نمی‌دهیم قیمت پسته‌ای که شما می‌فروشید پایین‌تر بیاید. حتی این اطمینان را به مشتریان عمده‌شان می‌دهند که قیمت پسته‌ای که شما از ما می‌خرید حتماً بالا خواهد رفت و این خیلی امتیاز مهمی برای خریداران پسته آمریکا در چین محسوب می‌شود.

برای دریافت اطلاعات کامل فایل را دانلود کنید.